Giỏ hàng

Trưởng bộ phận kỹ thuật tòa nhà

Trưởng bộ phận kỹ thuật tòa nhà

I MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

1. Công tác Trưởng bộ phận Kỹ thuật Ban Quản lý tòa nhà (QLTN). 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống điện sinh hoạt và điện công cộng. 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống nước. 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống máy phát điện. 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống thang máy. 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống báo cháy tự động. 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành hệ thống PCCC. 

 - Quản lý, kiểm tra quy trình vận hành thông gió và tạo áp thang bộ.

 - Phản hồi và xử lý theo yêu cầu từ cư dân, khách hàng. 

2. Công tác khác: 

- Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho Trưởng Ban QLTN. 

- Cập nhật và theo dõi phiếu phản hồi về kỹ thuật của cư dân và báo cáo hàng ngày cho Trưởng Ban QLTN. 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo trực tiếp. 

3 Quyền hạn:

 - Chủ động giải quyết các công việc liên quan đến công việc đang phụ trách và báo cáo kịp thời đến cấp Quản lý trực tiếp. 

 -  Được quyền đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công việc. 

 -  Được quyền báo cáo vượt cấp đến Giám đốc / Phó Giám đốc Công ty trong trường hợp các ý kiến đã trình đến cấp quản lý trực tiếp nhưng không được xem xét/ giải quyết thỏa đáng. 

 -  Trực tiếp bảo quản và yêu cầu các thành viên bảo quản tốt hồ sơ khi sử dụng. 

II QUAN HỆ CÔNG TÁC:    

1. Phối hợp tác nghiệp nội bộ:     

• Các phòng ban/ đơn vị trong Công ty.     

2. Phối hợp tác nghiệp bên ngoài:    

• Các đơn vị, tổ chức bên ngoài;    

3. Báo cáo cấp trên trực tiếp:     

• Trưởng ban Quản lý tòa nhà;    

• Trưởng bộ phận kỹ thuật Công ty;     

4. Quản lý cấp dưới trực tiếp:    

• CBNV thuộc bộ phận kỹ thuật được phân công.    

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG    

1. Trình độ kiến thức:     

 - Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học / Kỹ sư    

 - Trình độ chuyên ngành: Các chuyên ngành điện, nước, nhiệt lạnh hoặc chuyên ngành tương đương  

 - Kiến thức pháp luật: Kiến thức liên quan đến quản lý tòa nhà  

2. Kỹ năng:     

 - Ngoại ngữ: ưu tiên    

 - Tin học Sử dụng tốt Word, Excel, Power Point và Internet    

 - Kỹ năng mềm Kỹ năng giải quyết tình huống, đàm phán.    

3. Năng lực:     

 - Kinh nghiệm công tác: Kinh nghiệm từ 8 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý vận hành kỹ thuật tòa nhà chung cư/thương mại/văn phòng. Trong đó có kinh nghiệm ít nhất 05 năm trở lên làm trưởng bộ phận kỹ thuật.  

 - Ưu tiên kinh nghiệm công tác tại đơn vị như:JLL, CBRE, Savills, ...    

 - Năng lực chuyên môn: Khả năng làm việc nhóm, tuy duy, sáng tạo.    

4. Yêu cầu chung:     

 - Giới tính: Nam 

 - Độ tuổi: 30 – 50 tuổi     

 - Giọng nói rõ ràng, giao tiếp tốt     

 - Ngoại hình: Ưa nhìn, phong cách chững chạc     

 - Phẩm chất cá nhân: Điềm tĩnh, tự tin, trung thực