Giỏ hàng

Vị tri tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Tình trạng đăng tuyển Thu nhập dự kiến
1 Chuyên viên Digital 05 Hồ Chí Minh 10/12/2018 Gấp Thương lượng
2 Trưởng bộ phận kỹ thuật tòa nhà 01 Hồ Chí Minh 10/12/2018 Gấp Thương lượng
3 Trưởng ban Quản lý tòa nhà 01 Hồ Chí Minh 10/12/2018 Gấp Thương lượng
4 Giám Đốc Sàn 01 Hồ Chí Minh 10/12/2018 Gấp Thương lượng
5 Chuyên viên kinh doanh bất động sản 10 Hồ Chí Minh 10/12/2018 Gấp Thương lượng
6 Trưởng Phòng Kinh Doanh 01 Hồ Chí Minh 10/12/2018 Gấp Thương lượng
7 Admin Kinh Doanh 02 Hồ Chí Minh 10/12/2018 Gấp Thương lượng

Điền thông tin nộp đơn